NER แจงขาย Biglot 75 ล้านหุ้น ให้ Daiwa Fund Consulting Co.Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๖
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ แจ้งว่าบริษัทได้รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าได้ขายหุ้นให้นักลงทุนสถาบัน คิดเป็น 4.8701% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,540 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้นในส่วนของ นางสาวมธุชา จึงธนสมบูรณ์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
NER แจงขาย Biglot 75 ล้านหุ้น ให้ Daiwa Fund Consulting Co.Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ในการรายงานระบุการขายหุ้นของ นางสาวมธุชา จึงธนสมบูรณ์ จำนวน 75 ล้านหุ้น ให้แก่ Daiwa Fund Consulting Co.Ltd. นักลงทุนสถาบันจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกองทุนยักษ์ใหญ่และเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นที่มีความแข็งแรงด้านการบริหารการเงิน และมีประวัติการคัดเลือกหุ้นน้ำดีเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่อง และอีกเหตุผลที่ NER เป็นหุ้นที่ Daiwa ติดตามความความสามารถและการเติบโตของ NER มาอย่างต่อตั้งแต่บริษัทได้เคยนำเสนอข้อมูลของบริษัทให้ทางกองทุนรู้จักที่ญี่ปุ่นที่ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทเราได้รับการติดต่อจากตัวแทนของกองทุน Daiwa หลังจากที่ไปนำเสนอข้อมูลว่า ทางกองทุนต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้นของกิจการ โดยมองที่ผลการดำเนินงานที่มีกำไรคงที่และต่อเนื่อง ทั้งยังมองเห็นการทำงานบนพื้นฐานที่ไม่เสี่ยงโดยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท คือการซื้อขายแบบจับคู่วัตถุดิบและยอดสั่งซื้อ (Matching order) ในทุกวัน ไม่มีการกักตุนวัตถุดิบและมองเห็นการเติบโตของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานใหม่ที่เพิ่งแล้วเสร็จ

บริษัทมองว่าเป็นผลดีต่อบริษัท ในแง่ที่บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากกองทุนขนาดใหญ่ว่าเป็นกิจการที่มีพื้นฐานที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับและทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดีขึ้นจากการที่มีสถาบันมาลงทุนในหุ้นของบริษัทน่าจะทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการแข็งแรงขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นผลบวกต่อบริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด