มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คว้ารางวัล “Best Design” สินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม จากเวที PM Award 2020

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๔
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2020) ให้กับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ประเภทสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) จากผลงาน “เสื้อโค้ทม้ง” โดยใช้เส้นใยจากการรีไซเคิลขยะพลาสติกในทะเลมาเป็นวัสดุหลักในการออกแบบผ้าทอมือ จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริม และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันก่อน
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ คว้ารางวัล Best Design สินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม จากเวที PM Award 2020

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) กลุ่มสินค้าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชันเครื่องแต่งกาย เป็นผลิตภัณฑ์จากดอยตุง (DoiTung) ในผลงานที่มีชื่อว่า “เสื้อโค้ทม้ง” HMONG: Coat [100% Upcycling plastic] Handwoven Textile ซึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสภาพภูมิอากาศบนดอยตุงที่มีความหนาวเย็นและฝนตกชุก โดยนำกลิ่นอายของเครื่องแต่งกายชนเผ่าม้ง มาประยุกต์กับวัสดุที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเสื้อโค้ทหนึ่งตัวทำมาจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกขนาด 600 มิลลิลิตร 130 ใบ สู่ผลิตภัณฑ์เสื้อโค้ทที่สวมใส่ได้ 2 ด้าน 2 สไตล์ มีคุณสมบัติกันหนาว สะท้อนหยดน้ำและระบายอากาศได้อย่างดี เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด