พลเอกประวิตร นำทีมขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ฯ

พุธ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๒
พลเอกประวิตร นำทีมขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ฯ
ฝ่ายบริหารพร้อมทีมงานโรงแรม รามา การ์เด้นส์ฯ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรมแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด