ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดโครงการ “ปันหุ้นออมบุญ” สู่ “ปันผลออมสุข” ชวนผู้ถือหุ้นบริจาคเงินปันผลมอบให้มูลนิธิสายใจไทย

อังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๑๐
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) ต่อยอดโครงการ “ปันหุ้นออมบุญ” สู่โครงการ “ปันผลออมสุข” เปิดรับบริจาคเงินปันผลจากผู้ถือหุ้นมอบให้มูลนิธิสายใจไทย นำไปทำประโยชน์เพื่อสังคมในวงกว้างหลังโครงการ “ปันหุ้นออมบุญ” ได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับบริจาคหุ้นมอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทยแล้ว จำนวนกว่า 2 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,200,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมบริจาคเงินปันผลตาม โครงการ “ปันผลออมสุข” ได้แล้ววันนี้ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ Investor Portal, ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และ TSD Counter Service
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดโครงการ ปันหุ้นออมบุญ สู่ ปันผลออมสุข ชวนผู้ถือหุ้นบริจาคเงินปันผลมอบให้มูลนิธิสายใจไทย

นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน เพื่อการเติบโตร่วมกันในทุกมิติอย่างยั่งยืน หนึ่งในภารกิจคือการพัฒนาและดูแลสังคม ล่าสุด บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ต่อยอดขยายผลกิจกรรมเพื่อสังคม จัดตั้งโครงการ “ปันผลออมสุข” เชิญชวนผู้ถือหุ้นบริจาคเงินปันผล เพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปทำประโยชน์ให้สังคมในวงกว้างต่อไป

โครงการ “ปันผลออมสุข” ริเริ่มขึ้น หลังจากโครงการ “ปันหุ้นออมบุญ” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น โดยตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2558 ถึงปัจจุบัน มีผู้บริจาคหุ้นแล้วจำนวน 2,043,754 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 2,200,000 บาท (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563) และได้นำหุ้นมอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทยเพื่อไปทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว

ผู้ถือหุ้นสามารถบริจาคเงินปันผลเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม ผ่านโครงการ “ปันผลออมสุข” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ซึ่งรับบริจาคเงินปันผล ตั้งแต่ 10-500 บาท โดยแจ้งความประสงค์ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) Investor Portal ที่ www.set.or.th/tsd 2) ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และ 3) TSD Counter Service ทั้งนี้ แจ้งความประสงค์เพียงครั้งเดียวจะมีผลตลอด จนกว่าผู้บริจาคจะแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากมูลนิธิสายใจไทย ไปหักลดหย่อนภาษีได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/tsd/th/service/donation.html

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดโครงการ ปันหุ้นออมบุญ สู่ ปันผลออมสุข ชวนผู้ถือหุ้นบริจาคเงินปันผลมอบให้มูลนิธิสายใจไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด