งานสัมมนา TMB | Thanachart Investment Talk แนะความรู้การลงทุนในหุ้นยั่งยืน

อังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๖
ทีเอ็มบีและธนชาต เวลท์ แบงก์กิ้ง โดย คุณพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องทางการขายลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาการลงทุน TMB | Thanachart Investment Talk หัวข้อ “โอกาสที่คุณเลือกได้ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืนกับ ESG Investment” โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณวรรณจันทร์ อึ้งถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี ประเทศไทย (จำกัด) มาร่วมให้ความรู้ด้านการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environment, Social, Governance) พร้อมแนะนำกองทุนเปิดยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ (UESG: United Equity Sustainable Global Fund) ทีมีธีมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และสามารถสร้างชีวิตการเงินที่ดีขึ้นได้ในอนาคต โดยงานจัด ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
งานสัมมนา TMB | Thanachart Investment Talk แนะความรู้การลงทุนในหุ้นยั่งยืน

(ลำดับภาพจากซ้ายไปขวา)

คุณจักรพันธ์ จารุธีรศานต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจขนาดเล็ก ทีเอ็มบีคุณยืนยง ทรงศิริเดช หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบีคุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณพาจนา รุจิเรข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องทางการขายลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีคุณรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดคุณธเนศ ฟังมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจตัวแทนขาย สายพัฒนาธุรกิจ

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดคุณวรรณจันทร์ อึ้งถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด