ไอแบงก์ ปั่นไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียนตามศาสตร์พระราชา ต่อเนื่องปีที่ 2

จันทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๒
ไอแบงก์ ปั่นไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียนตามศาสตร์พระราชา ต่อเนื่องปีที่ 2
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยชมรมจักรยาน จัดกิจกรรม "ไอแบงก์จิตอาสาปั่นกะเพื่อนไปปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียนตามศาสตร์พระราชา" ต่อเนื่องเป็นปีที่2 โดยมีนายมาโนช แดงโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ประธานคณะกรรมการกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และนำผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวกว่า 80 คน ปั่นจักรยานไปปลูกป่าชายเลนทะเลบางขุนเทียน ระยะทางไปกลับ 8 กิโลเมตร น้อมนำภารกิจปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา สนองพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่9 ที่ทรงอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพบางขุนเทียน ด้วยการการปลูกป่าชายเลน เนื่องจากปัจจุบันป่าชายเลน บริเวณนี้ถูกบุกรุกและทำลายเป็นจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นอกจากจะส่งเสริมให้รักการออกกำลังกายแล้ว ที่สำคัญยังต้องการปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในโอกาสนี้นางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ให้เกียรติต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด