กองทุนบัวหลวง สุดปลื้ม 'JASIF’ ได้รับเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 2 พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย

จันทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๘
กองทุนบัวหลวง สุดปลื้ม 'JASIF’ ได้รับเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 2
กองทุนบัวหลวง สุดปลื้ม 'JASIF ได้รับเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นปีที่ 2 พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย

พร้อมเดินหน้าจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย วันที่ 22 ก.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าอยู่ในยูนิเวอร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 โดยได้รับคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า ผลดำเนินงานของ JASIF โดดเด่นในด้าน ESG อันประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

“กองทุนบัวหลวง ในฐานะที่เป็นบริษัทจัดการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ JASIF ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในยูนิเวอร์ส ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 เช่นเดียวกับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เนื่องจากการมี ESG ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้รายได้ของธุรกิจเติบโต ประหยัดต้นทุนของกิจการ รวมทั้งดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยหลังจากนี้ก็จะเดินหน้ารักษามาตรฐานด้าน ESG ต่อไป” นายพรชลิต กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 หรือระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กันยายน 2563 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 22 กันยายน 2563

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 กองทุน JASIF มีรายได้รวม 2,543.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.81% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 0.08% จากไตรมาสก่อน ส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 2,124.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.45% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.94% จากไตรมาสก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินหลักทรัพย์ ESG100 จะใช้เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการคัดกรองและเกณฑ์หลักสำหรับการประเมิน

เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการคัดกรอง ประกอบด้วย

- ผลการดำเนินงานของบริษัทต้องมีผลประกอบการที่เป็นกำไรติดต่อกันสองรอบปีบัญชีล่าสุด

- การปลอดจากการกระทำความผิดโดยที่บริษัทหรือคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมิน

- การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

เกณฑ์หลักสำหรับการประเมิน ประกอบด้วย

- การพิจารณาประเด็นด้าน ESG ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม

- การพิจารณาวิธีการที่บริษัทใช้ระบุและจัดการกับโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ESG

- การพิจารณาประเด็นด้าน ESG ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด