EXIM BANK จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในตลาด CLMV และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

จันทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๒
EXIM BANK จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในตลาด CLMV และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสถาพร ร่วมนาพะยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิธีเปิดงานจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์แบรนด์ไทยกับนักลงทุนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการขยายแฟรนไชส์ไทยในตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่แบรนด์แฟรนไชส์ไทยมีความได้เปรียบจากความคล้ายคลึงทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ภายใต้โครงการ “พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise towards Global)” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับ DBD ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันแฟรนไชส์ไทยในต่างประเทศมีจำนวน 49 แบรนด์ มูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาและนวดสปา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด