จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ให้กับประชาชนที่สนใจ ฟรี

จันทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๒
สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความรู้ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ให้กับประชาชนที่สนใจ ฟรี
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ให้กับประชาชนที่สนใจ ฟรี

ผ่านไปเรียบร้อยแล้วกับ โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics “โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AR , VR และระบบ ROS Thailand 4.0” นำโดย นาวาเอก ชนก หงส์น้อย ร.น. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Technology , ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ROS ระบบปฏิบัติการสำหรบการพัฒนาหุ่นยนต์ และอาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Augmented reality and Virtual reality โดยหลักสูตรหลักกล่าวเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่ เข้าร่วมอบรวม แลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจ และการตอบรับที่ดีจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ทางสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ให้กับประชาชนที่สนใจ ฟรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ให้กับประชาชนที่สนใจ ฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด