เหล็กแผ่นเคลือบไทยรับรางวัลอุบัติเหตุจากงานเป็นศูนย์

จันทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๙
เหล็กแผ่นเคลือบไทยรับรางวัลอุบัติเหตุจากงานเป็นศูนย์
นายมาซาชิ นะคากาวา ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TCS บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยารับโล่และใบประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) จากพลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยกับแรงงานและสุขภาพอนามัยดี ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด