ภาพข่าว: “PROSPECT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

พฤหัส ๒๐ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๑๗
ภาพข่าว: PROSPECT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ อรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ด้วยมูลค่าการเข้าลงทุนเริ่มแรก 3,500 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PROSPECT”
ภาพข่าว: PROSPECT เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด