ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ร่วมยินดีอาจารย์เก่ง! สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จากอังกฤษ

พฤหัส ๒๐ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๗
ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ร่วมยินดีอาจารย์เก่ง! สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก จากอังกฤษ
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ดร.จิราภรณ์ อัมพรพรรดิ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy สาขาวิชา Management Studies จาก LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีบุคลากรคุณภาพมาสอนและให้ความรู้แก่นักศึกษา SPU ในรุ่นต่อๆไปอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด