ภาพข่าว: “เซ็นกรุ๊ป” มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรพนักงาน ประจำปี 2563

พฤหัส ๒๐ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๓
บุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” ประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน ประจำปี 2563” ให้แก่บุตรพนักงานบริษัทในเครือที่มีผลการเรียนดี จำนวน 60 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ณ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ภาพข่าว: เซ็นกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรพนักงาน ประจำปี 2563

ซ้ายไปขวา

คุณปิยะดา มุลกุณี ผู้อำนวยการปฎิบัติการคุณกมล กุลศิริชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการปฏิบัติการคุณชิตพล วิวัฒนาเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคลคุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณสันติ สายชำนิ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มแบรนด์ไทยคุณอุมาภรณ์ ผิวนวล ผู้จัดการทั่วไปบริหารซัพพลายเชนคุณสุดาพร ฉินทองประเสริฐ ผู้อำนวยการปฎิบัติการแบรนด์ On the Table

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด