การออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นครั้งแรก

พุธ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๐๔
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. เป็นครั้งแรก วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน 2 รุ่น รุ่นอายุ 5 ปี (BAAC258A) วงเงิน 4,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.76 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี (BAAC308A) วงเงิน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.76 ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย (PP10) ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตร จำนวน 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

การออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยมีนักลงทุนทั้งในกลุ่มระยะสั้นและระยะยาวให้ความสนใจเข้าร่วมประมูล ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร และบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะนำเงินที่ได้ไปใช้โครงการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน

กระทรวงการคลังขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจร่วมลงทุนในพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ธ.ก.ส. นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีแผนที่จะสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจที่มีความพร้อมออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบอื่นๆ ในระยะต่อไปอีก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดีจากผู้ร่วมตลาด ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาได้จากเว็บไซต์ สบน. (www.pdmo.go.th)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด