ภาพข่าว: PPS จับมือ KMITL ลงนามความร่วมมือสร้างงานวิจัยด้านวิศวกรรมพัฒนาประเทศ

พุธ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๙
ภาพข่าว: PPS จับมือ KMITL ลงนามความร่วมมือสร้างงานวิจัยด้านวิศวกรรมพัฒนาประเทศ
ดร. พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “PPS” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ และรักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งพิธีลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดงานวิจัยทางวิศวกรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศในอนาคต ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด