ภาพข่าว: ล็อกซเล่ย์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

อังคาร ๑๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๑๐
ธงชัย ล่ำซำ (แถวหลังที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมี สุรช ล่ำซำ (แถวหน้าที่2จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เฉลิมโชค ล่ำซำ (แถวหน้าที่3จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นล็อกซเล่ย์เข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
ภาพข่าว: ล็อกซเล่ย์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ทั้งนี้ภายในหอประชุมได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง พร้อมขอความร่วมมือผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งมีเจลแอลกอฮอล์คอยให้ล้างมืออยู่เป็นจุดๆ หากใครมีไข้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้ามายังหอประชุม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด