อำนวยความสะดวกการเดินทาง - รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ผู้สูงอายุ

อังคาร ๑๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๔
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกรุงเทพฯ ช่วงครึ่งปีแรก พบผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการขี่รถจักรยานยนต์และการเดินถนนเพิ่มสูงขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของผู้สูงอายุว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างประเทศ (บลูมเบิร์ก) ในการศึกษาพัฒนารูปแบบและแนวทางการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนให้มีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยการจัดทำทางลาด สัญญาณไฟทางข้าม ติดตั้งป้ายบอกทิศทาง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ขณะเดียวกันได้มีแผนจัดทำโครงการสร้างถนนต้นแบบความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงพื้นที่กายภาพ เพื่อรองรับการสัญจรของกลุ่มผู้สูงวัย โดยเฉพาะบริเวณทางข้าม ได้ติดตั้งสัญญาณไฟทางข้ามชนิดกดปุ่มในพื้นที่ชุมชน เช่น ตลาด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่ราชการ นอกจากนั้น ยังได้หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายวางแนวทางที่เหมาะสมและรณรงค์ให้กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ระมัดระวังผู้สูงอายุในการสัญจรมากขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด