อพวช. จัดค่าย One Day Camp สำหรับโรงเรียน

อังคาร ๑๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๓
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบ One Day Camp ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนชั้น ป. 4 – ป. 6 มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เปิดรับสมัครทุกวันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
อพวช. จัดค่าย One Day Camp สำหรับโรงเรียน

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า โดยปกติ อพวช. จะได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนทั่วประเทศ สำหรับการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน พร้อมกับในขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการยังได้พิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อพวช. จึงได้เปิดตัวกิจกรรม One Day Camp จำนวน 4 โปรแกรมสำหรับโรงเรียน ในชั้นประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 - ป.6 ในรูปแบบ New Normal ลดความแออัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าค่ายละ 20 – 30 คน ยึดหลักมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เปิดรับจองกิจกรรมค่ายทุกวันอังคาร – วันศุกร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป

สำหรับค่ายทั้ง 4 ประกอบไปด้วย

วันอังคาร ค่าย “สนุกกับการบิน” เรียนรู้วิวัฒนาการการบิน ปลดปล่อยจินตนาการปลุกความเป็นนักคิดสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม กับการประดิษฐ์แบบจำลองเครื่องบินในอนาคตวันพุธ ค่าย “มนุษย์ไฟฟ้า” เรียนรู้และลงมือต่อวงจรไฟฟ้าด้วยตัวเอง พร้อมชมนิทรรศการไฟฟ้าวันพฤหัสบดี ค่าย “ส่องโลก จุลินทรีย์ตัวจิ๋ว” มาหาคำตอบเกี่ยวกับความหลายหลายของเชื้อจุลินทรีย์ การนำมาใช้ประโยชน์ รวมถึงโทษของจุลินทรีย์กับการเกิดโรควันศุกร์ ค่าย “ฮัลโหล ได้ยินไหม” เรียนรู้หลักการการเกิดเสียง การรับรู้ได้ยินรวมถึงเสียงมีความพิเศษอย่างไร

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย One Day Camp สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2124

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด