ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทจัสมิน มอบเงินและปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อสร้างสื่อการเรียน ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ศุกร์ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๔
ภาพข่าว: กลุ่มบริษัทจัสมิน มอบเงินและปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อสร้างสื่อการเรียน ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คุณธิติมา กิระวานิช หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เข้ามอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ และมอบเงินช่วยเหลือ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 20,000 บาท โดยมีคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะ รับมอบปฏิทิน และเงินบริจาค ทั้งนี้ ปฏิทินที่มามอบให้มูลนิธิในครั้งนี้ เป็นปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ ที่พนักงานในกลุ่มบริษัทจัสมินฯ รวบรวมเพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิ ใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบลล์ หรือผลิตสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด