ภาพข่าว: ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ศุกร์ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๒๒
มร. โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ (กลาง) ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ–กลุ่มโรงแรมในกรุงเทพฯ และผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง (ที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะผู้จัดงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี อรรณพ แก้วพุฒตาล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม – ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

รายชื่อจากซ้ายไปขวา

วิชชุตา พลชา - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ดร. วิภารัตน์ ดีอ่องศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไลมร. โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์อรรณพ แก้วพุฒตาลยุวดี หาญประเสริฐสม – ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ฌฎาวรรณ จันทร์ดวง - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด