ธ.ก.ส. จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “Data Owner” โดย อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ

จันทร์ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๒
ธ.ก.ส. จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Data Owner โดย อ.กษิภัท ธนิตธนาคุณ
ฝ่ายส่งเสริมการตลาด(ฝกต.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เรียนเชิญอาจารย์ กษิภัท ธนิตธนาคุณ เป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง “Data Owner” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Theater ชั้น 24 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน ให้กับผู้บริหารและพนักงานสายธุรกิจของธนาคาร (Business Sector) มีการกล่าวเปิดงานโดย ท่านผู้ช่วยผู้จัดการ (นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด