ภาพข่าว: บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL สร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น

พฤหัส ๐๖ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๐
ภาพข่าว: บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL สร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น
นายมนู เลียวไพโรจน์ (กลาง) ประธานคณะกรรมการ นายอมิต ปรากาซ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน หรือ PTL ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม PET เพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563ที่ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี พร้อมให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินงานในปี 2563/64 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด