มกอช. ตรวจเยี่ยมบรรจงฟาร์ม ดูงานโรงเพาะฟักปลอดโรคตามมาตรฐานบังคับ

พุธ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๑๑
มกอช. ตรวจเยี่ยมบรรจงฟาร์ม ดูงานโรงเพาะฟักปลอดโรคตามมาตรฐานบังคับ
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมบรรจงฟาร์ม เพื่อดูงานโรงเพาะฟักปลอดโรคตามมาตรฐานบังคับ โดยเลขาธิการ มกอช. ได้สนทนาหารือกับนายบรรจง นิสภวาณิชย์ เจ้าของฟาร์ม ถึงความเป็นมาและการดำเนินงานของบรรจงฟาร์ม จากนั้นเยี่ยมชมดูงานในพื้นที่บรรจงฟาร์มในการปฏิบัติตามมาตรฐานบังคับโรงเพาะฟักปลอดโรค โดยมี นายบรรจง นิสภวาณิชย์ เจ้าของฟาร์ม ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมฟาร์ม ณ บรรจงฟาร์ม ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆ นี้
มกอช. ตรวจเยี่ยมบรรจงฟาร์ม ดูงานโรงเพาะฟักปลอดโรคตามมาตรฐานบังคับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด