วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

พุธ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๖
วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 โชว์ผลงานนวัตอัตลักษณ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย คืนกำไรสู่สังคม/นวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่
วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมบุคลากร วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. น้อมเกล้าฯ ถวายผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์ฯ “Nature Bright” เครื่องดิ่มฟังก์ชั่นจากมะขามหวาน ที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านการเกิดเม็ดสี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ วว. จัดแสดงผลงาน “นวัตอัตลักษณ์… วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย คืนกำไรสู่สังคม” ที่ดำเนินงานผ่านโครงการ Thai Cosmetopoeia หรือ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทย และโครงการครัว วว. เพื่อชุมชน ณ บูธ EL 4 โซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model นอกจากนี้ วว. ยังนำงานบริการทดสอบห้องความดันลบและชุดฆ่าเชื้อระบบปิดโดยใช้ไอจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Decontamination Unit) สำหรับเครื่องมือแพทย์และหน้ากาก N 95 ร่วมจัดแสดงในส่วนนิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่ด้วย

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-18.00 น. ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ อนึ่ง จากกิจกรรมดังกล่าว บูธนิทรรศการ วว. ได้ต้อนรับผู้ประกอบการและพันธมิตรเครือข่ายที่มาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โดย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับผลงานโครงการนวัตอัตลักษณ์ วว. แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัล Thailand Research Expo 2020 Award ซึ่ง วว. ร่วมส่งผลงานนิทรรศการ “นวัตอัตลักษณ์… วว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย คืนกำไรสู่สังคม” เข้าประกวด เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วย

โอกาสนี้ รอง ผวว.อช. ได้ต้อนรับผู้ประกอบการและพันธมิตรเครือข่ายที่มาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ดังนี้

คุณแช่ม แช่มรัมย์ นักร้อง ค่ายแกรมมี่โกลด์และเจ้าของไร่อินทผาลัม ที่ต้องการให้ วว.นำ วทน.เพิ่มมูลค่าอินทผาลัมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าในวิถีชีวิต New Normal

มหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาส ที่ต้องการให้ วว. ทดสอบคุณสมบัติ/คุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าของน้ำเยื่อไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

นายแพทย์พงศ์ธร ลิ้มทองไพศาล ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นลูกค้าของ วว. ในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชั่นจากมะขามหวาน Nature Bright ที่มีประสิทธิภาพต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเกิดเม็ดสีของผิว

ทีมวิจัยบริษัทเอสแอนด์เจฯ และทีมการตลาดบริษัทมิสทีน ที่เป็นพันธมิตรของ วว.ในการวิจัยพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดอะโวคาโดที่มีประสิทธิภาพเพื่อความกระจ่างใส และบำรุงผิว

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ บูธ EL 4 โซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG Model ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์)

วว. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด