ภาพข่าว: RML จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พุธ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๖
ภาพข่าว: RML จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ นายไลโอเนล ลี (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)(RML) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 2562 เพื่อรักษากระแสเงินสดรองรับการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการประชุมตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขณ ห้องประชุม 5-7 ชั้น 8 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: RML จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด