ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ...เราสร้างไปด้วยกัน”

พุธ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๐
ภาพข่าว: สนพ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี .เราสร้างไปด้วยกัน
นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี …เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ที่บริเวณลานหน้าวัดพระบรมธาตุนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน" เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สนพ.กำแพงเพชร ให้บริการสาธิตการประกอบอาชีพ(การตรวจ ซ่อม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ภารกิจของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด