รมว.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.อ.ป. และ ส.คช. / พร้อมมอบนโยบายชี้เป็นแนวทางการดำเนินงาน..

พุธ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๘
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทส. และสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ (ส.คช.) โดยมีนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคณะผู้บริหาร อ.อ.ป. ร่วมให้การต้อนรับ
รมว.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.อ.ป. และ ส.คช. / พร้อมมอบนโยบายชี้เป็นแนวทางการดำเนินงาน.

ในโอกาสเดียวกันนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายให้ อ.อ.ป. เน้นย้ำถึงภารกิจและบทบาทที่สำคัญด้านปลูกสร้างสวนป่าของ อ.อ.ป. ที่มีการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนา การแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่รอบสวนป่า รวมถึงเรื่องของ 'ช้าง' ที่ต้องสร้างความเข้าใจถึงธรรมชาติของช้างป่าให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาและความรุนแรงระหว่างคนกับช้าง ตลอดจนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล อนุรักษ์ และตรวจรักษาสุขภาพช้างไทย เพื่อช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองจะได้ดำรงอยู่กับประเทศไทยตลอดไป

รมว.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.อ.ป. และ ส.คช. / พร้อมมอบนโยบายชี้เป็นแนวทางการดำเนินงาน.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด