ภาพข่าว : มูลนิธิซิตี้ จับมือคีนัน และ พอช. ประกาศความสำเร็จ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน”

จันทร์ ๐๓ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๑
มร. ทีบอร์ พานดิ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ในฐานะตัวแทนจากมูลนิธิซิตี้ พร้อมด้วยนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย พร้อมทีมงาน ลงพื้นเพื่อสรุปการดำเนินการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน” ที่ชุมชน
ภาพข่าว : มูลนิธิซิตี้ จับมือคีนัน และ พอช. ประกาศความสำเร็จ โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

บ้านบ่อฝรั่ง เขตจตุจักร ซึ่งโครงการดังกล่าวมูลนิธิซิตี้ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อสร้างผู้นำชุมชนให้มีความรู้เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล และสามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่สมาชิกชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกชุมชนให้มีศักยภาพทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดระยะเวลา 3 ปีครึ่งของโครงการฯ มีผู้นำชุมชนจำนวน 226 คน และสมาชิกชุมชนจำนวน 2,032 คน จาก 49 ชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่องการบริหารจัดการการเงินกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งผลความสำเร็จโครงการฯ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการเงินที่ดีขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด