ภาพข่าว : CPW ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ

ศุกร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๓๘
ภาพข่าว : CPW ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ
คุณณรงค์ อิงค์ธเนศ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW และคุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมถ่ายภาพภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทั้ง 2 ครั้ง จากกำไรของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตรา 0.080 บาท/หุ้น ย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโต และนโยบายการจ่ายปันผลที่ดี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอัลติจูด ชั้น 25 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว : CPW ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด