ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุน SMEs ค้าขายระหว่างประเทศ ด้านความรู้และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ศุกร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๔
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุน SMEs ค้าขายระหว่างประเทศ ด้านความรู้และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นายชนะ บุณยะชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ พร้อมกับ ดร.วชิรา อารมย์ดี (กลาง) ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ดร.วีระพงศ์ มาลัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับ สสว. ธปท. สมาคมธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย และสถาบันการเงินอีก 12 แห่ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า SMEs โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) และวงเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade-related fees) ณ ธปท. เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุน SMEs ค้าขายระหว่างประเทศ ด้านความรู้และเครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด