ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR

ศุกร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๔๕
ภาพข่าว: บตท. จับมือ ชับบ์สามัคคีประกันภัย จัดกิจกรรม CSR
เมื่อเร็วๆ นี้ นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายอภิลักษณ์ รังสิทธิโสภณ ตัวแทนจากทางบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยเดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา จ.อุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา และร่วมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปลูกผักสวนครัวเพื่อนำผลผลิตที่ได้นำมาเป็นอาหารกลางวันและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับชุมชนสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมสักขีพยานของหน่วยงานทั้งสองและคณะตัวแทนครูนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด