เริ่มแล้ว! หลักสูตรเข้มข้น SET SE102 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

ศุกร์ ๒๔ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๗
เริ่มแล้ว! หลักสูตรเข้มข้น SET SE102 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ SET SE102 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สอนธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) ตั้งแต่ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม และการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี SE เข้าร่วมโครงการ 22 ราย คัดเลือกจากผู้สมัคร 60 ราย ประเดิมคลาสแรกด้วยหัวข้อ “Find Your Why: Connecting Head Heart Hands Together to Build a Lasting Business with LEGO SERIOUS PLAY Method” เพิ่มประสิทธิภาพในการคิด การสร้างกลยุทธ์ และการตั้งเป้าหมายเชิงคุณค่าของแต่ละธุรกิจ วิทยากรโดย ณฤดี คริสธานินทร์ Transformation and Strategy Facilitator บริษัท ยูเรก้า โกลบอล จำกัด ติดตามข้อมูลการส่งเสริม SE ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com
เริ่มแล้ว! หลักสูตรเข้มข้น SET SE102 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด