ภาพข่าว: AJA มอบรางวัลชนะเลิศเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10

ศุกร์ ๒๔ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๓๙
ภาพข่าว: AJA มอบรางวัลชนะเลิศเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10
คุณอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการตลอดระยะเวลา 10 ปี ขึ้นมอบรางวัลชนะเลิศ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (AJ EV Bike) มูลค่า 39,900 บาท ให้กับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ทั้งชายและหญิง และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง 16 คน เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ชั้น 6 JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด