ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อวิทยุ

ศุกร์ ๒๔ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๒
ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี สร้างการรับรู้ ผ่านสื่อวิทยุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกสื่อวิทยุ “ รายการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี พบประชาชน ” ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ภารกิจหน่วยงาน ข่าวสารทีเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานราชการ ที่ถูกต้อง และครบถ้วน ณ ศูนย์วิทยุกระจายเสียงศูนย์ทหารปืนใหญ่ ลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด