ภาพข่าว: อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ SSI รับรางวัล Zero Accident Campaign 2020

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๒
ภาพข่าว: อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ SSI รับรางวัล Zero Accident Campaign 2020
นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “SSI” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) จาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ เพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ SSI รับรางวัล Zero Accident Campaign 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด