SISB สาขาธนบุรี ได้ฤกษ์ลงเสาเข็มก่อสร้างอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๔๑
SISB สาขาธนบุรี ได้ฤกษ์ลงเสาเข็มก่อสร้างอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา
นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีลงเสาเข็มก่อสร้าง อาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี โดยคาดว่าอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขาธนบุรี ถือเป็นสาขาต้นแบบของการนำการศึกษาของ SISB ให้เข้าถึงคน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็น “ผู้ให้บริการการศึกษาคุณภาพชั้นนำ ที่ทุกคนเข้าถึงได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด