ภาพข่าว: บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด รับรางวัลองค์กรต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2562

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๓
ภาพข่าว: บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด รับรางวัลองค์กรต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2562
จากความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อสร้างบ้านอินเตอร์ให้มีสุขภาวะองค์กร และได้ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตทุกมิติทำให้บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด นำทีมโดยคุณกิตติศักดิ์ รังนกใต้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบโครงการ SHAP ประจำปี 2562 (Platinum Award) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นั่นเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงพนักงานเป็นศูนย์กลางเพราะ คนที่มีความสุขจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด