ภาพข่าว: EXIM BANK จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ “EXIM ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๐
ภาพข่าว: EXIM BANK จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ EXIM ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท ภายใต้โครงการ “EXIM ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” รณรงค์สร้างความตระหนักและร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพญาไทในช่วงฤดูฝน พร้อมแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและยาทากันยุงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ภาพข่าว: EXIM BANK จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการ EXIM ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด