ภาพข่าว: อพวช. จัดงาน “Zero Waste Day” ประจำปี 2563

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๒
ภาพข่าว: อพวช. จัดงาน Zero Waste Day ประจำปี 2563
อพวช. จัดงาน "Zero Waste Day" เพื่อรณรงค์ สร้างความเข้าใจ ก่อให้เกิดความตระหนักเรื่องการลดขยะภายในองค์กรและพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะให้เหลือศูนย์ให้กับบุคลากรของ อพวช. โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน ประธานคณะกรรมการ โครงการลดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) อพวช. ให้การต้อนรับ และนำชมบูธกิจกรรมให้ความรู้ภายในงาน ณ อพวช. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ภาพข่าว: อพวช. จัดงาน Zero Waste Day ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด