บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Logistics รุ่น 2 SPU ON TOUR บุกอาณาจักร LOXSIM

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๙
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Logistics SPU รุ่นที่ 2 เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรม “ล็อกซซิม” หรือ ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลองระบบ 6DOF มาตรฐานยุโรปแห่งแรกในไทย โดยให้นักศึกษาได้ทดลองขับซิมูเลเตอร์ รวมถึงเข้าชมการสาธิต การใช้ incident command และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ประสบการณ์ใหม่ ๆอันจะนำไปสู่การต่อยอดของการเรียนการสอน และการปฎิบัติงานต่อไปในอนาคต
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Logistics รุ่น 2 SPU ON TOUR บุกอาณาจักร LOXSIM

สำหรับศูนย์ฝึกอบรมของล็อกซซิม ถือเป็นศูนย์ฯแห่งเดียวในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ รุ่น 6DOF มาใช้ ซึ่งบริษัทฯ สามารถปรับหลักสูตรและจำลองสถานการณ์ให้เหมาะสมกับลูกค้าได้ตามความต้องการ เครื่องซิมูเลเตอร์ออกแบบโดยใช้ห้องโดยสารของรถบรรทุกจริง มาติดตั้งบนแพลตฟอร์มที่ให้ความเคลื่อนไหวเสมือนจริง ช่วยให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกขับเทียบเท่ามาตรฐานการขับขี่ของสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ศูนย์ยังมีระบบประเมินผลการขับรถบรรทุกและระบบบริหารจัดการผู้เรียน ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ขับขี่ได้อย่างแม่นยำ โดยศูนย์สามารถรองรับการฝึกอบรมได้ประมาณ 2,000 ชั่วโมงต่อปี "ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบแห่งแรกเท่านั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทมีแผนจะสร้างศูนย์ฝึกขับรถจำลองแบบเคลื่อนที่ (Mobile LoxSim Driving Simulation) โดยบริษัทฯ จะส่งรถโมบายเคลื่อนที่เข้าไปฝึกอบรมให้ถึงสถานที่ของลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทั่วประเทศ”

คลิก: www.spu.ac.th/fac/logistics/th/content.php?cid=21017

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Logistics รุ่น 2 SPU ON TOUR บุกอาณาจักร LOXSIM

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด