ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

พฤหัส ๒๓ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๗
ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG
ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร โดย นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ แสดงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศด้วยโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ “BCG” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อวางรากฐานการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจไทย พร้อมกันนี้ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน จำนวน 18 หน่วยงาน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน
ภาพข่าว: กลุ่ม KTIS สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด