ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพิ่มรอบให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยล้างไต

พุธ ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๒๖
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยทั้งที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องฟอกเลือดต่อเนื่อง และผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่อาจฟอกเลือดเพียงชั่วคราว มีทีมอายุรแพทย์โรคไตที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และพยาบาลชำนาญการเครื่องไตเทียมที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางตามมาตรฐานสมาคมโรคไตฯ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการให้บริการ ได้แก่ เครื่องฟอกเลือดทั้งแบบปกติ (Conventional Hemodialysis) และเครื่องฟอกเลือดแบบ Online HDF (Online Hemodiafiltration) และมีการนำระบบทำน้ำบริสุทธ์ชนิด Reverse osmosis มาใช้เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการฟอกเลือด ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดภายใต้บรรยากาศของการบริการที่เป็นมิตรและอบอุ่นเหมือนเป็นคนในครอบครัว มีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งแบบห้องรวมและห้องพิเศษแยกเป็นสัดส่วน สถานที่สะอาด มีห้องรับรองสำหรับผู้ป่วยที่มีญาติมาด้วย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ศูนย์ไตเทียมจึงได้เพิ่มจำนวนรอบการให้บริการให้มากขึ้น
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพิ่มรอบให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยล้างไต

สำหรับแนวทางในการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้จนต้องเข้ารับการฟอกเลือดก็คือ การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) ขณะนี้โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้จัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ซึ่งประกอบด้วยทีมอายุรแพทย์โรคไต ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายไต ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ พยาบาลชำนาญการพิเศษด้านการปลูกถ่ายไต ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไตให้บริการปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งในระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดจนกระทั่งหายเป็นปกติ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิม และมีการให้คำแนะนำปรึกษาจากแพทย์และพยาบาล หากผู้ป่วยมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการสอบถามได้ตลอดเวลา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ 0 2340 6488 หรือ 0 2340 6499 ต่อศูนย์ ไตเทียม (ชั้น 4) 'อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์’

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพิ่มรอบให้บริการเพื่อรองรับผู้ป่วยล้างไต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด