ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ อิมแพ็ค โกรท รีท

พุธ ๒๒ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๓
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ อิมแพ็ค โกรท รีท
พันเอกนายแพทย์ พิชัย นำศิริกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนภัทร อัสสกุล กรรมการ นายจิรขจร จตุรภัทร กรรมการอิสระ นางสาววันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และตัวแทนทรัสตีจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญ ประจำปี 2563 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท หรือ อิมแพ็ค โกรท รีท (IMPACT Growth REIT) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด