ผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามผลสำเร็จใช้เน็ตประชารัฐอย่างคุ้มค่า หนุนชุมชนนครสวรรค์เล่าเรื่องสินค้าขายผ่านThailandpostmart.com สร้างรายได้

จันทร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๑
นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ ติดตามความคืบหน้าในการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน. อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตมาลัยดอกมะลิทำจากกระดาษทิชชู่ ขายผ่านทาง Social Network สร้างรายได้เสริมให้กับคนในกลุ่มฯ ได้เป็นอย่างดี
ผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามผลสำเร็จใช้เน็ตประชารัฐอย่างคุ้มค่า หนุนชุมชนนครสวรรค์เล่าเรื่องสินค้าขายผ่านThailandpostmart.com สร้างรายได้

ก่อนหน้านี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อปี ๒๕๕๗ กลุ่มมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีสภาพพร้อมใช้งาน และจัดฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่อง e-Commerce สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้แนะนำช่องทางการขายสินค้าเพิ่มเติมผ่านทาง Thailandpostmart.com และเสนอแนะให้มีการทำ Story ของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและคุณค่าให้กับสินค้าอีกด้วย

จากนั้นคณะเดินทางไปติดตามการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ จุดบริการ Wi-Fi ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ อาทิ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ๙ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง หมู่บ้านคลองโพธิ์ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคิรี เป็นต้น พบว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เห็นถึงประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งการส่งข้อมูลให้ส่วนราชการเพื่อขอรับบริการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมกันนี้ ยังได้ให้กำลังใจเน็ตอาสาประชารัฐของหมู่บ้านและกระตุ้นการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในชุมชน

ผู้ตรวจฯกระทรวงดิจิทัลฯ ติดตามผลสำเร็จใช้เน็ตประชารัฐอย่างคุ้มค่า หนุนชุมชนนครสวรรค์เล่าเรื่องสินค้าขายผ่านThailandpostmart.com สร้างรายได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด