EXIM BANK จับมือ ไอซีบีซี สนับสนุน บีซีพีจี พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาว พร้อมร่วมมือ SMTBT สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

จันทร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๒
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (บีซีพีจี) ร่วมลงนามกับ ดร.จื้อกัง หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว และร่วมลงนามกับนายมานาบุ อิโนอุเอะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) (SMTBT) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 6,465.07 ล้านเยน (ประมาณ 1,900 ล้านบาท) ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชิบะ 1 (Chiba 1) ในประเทศญี่ปุ่น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
EXIM BANK จับมือ ไอซีบีซี สนับสนุน บีซีพีจี พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาว พร้อมร่วมมือ SMTBT สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ บีซีพีจี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพเข้าไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน โดยมี ไอซีบีซี (ไทย) และ ไอซีบีซี เวียงจันทน์ ร่วมให้การสนับสนุนทางการเงินจำนวน 172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด สำหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ใน สปป. ลาว กำลังการผลิตรวม 114 เมกะวัตต์ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของเวียดนาม และ สปป.ลาว ในการก่อสร้างสายส่งเชื่อมต่อชายแดนของทั้งสองประเทศ เพื่อขายไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไปยังประเทศเวียดนาม โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และนโยบายรัฐบาล สปป. ลาว ในการเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย

นอกจากนี้ EXIM BANK ยังร่วมกับ SMTBT ให้การสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 6,465.07 ล้านเยน แก่บีซีพีจี สำหรับก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชิบะ 1 (Chiba 1) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ EXIM BANK ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งสิ้นจำนวน 21,188.22 ล้านเยน (ประมาณ 6,150 ล้านบาท) เพิ่มเติมจากอีก 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โคมากาเนะ (Komagane) และ ยาบูกิ (Yabuki) กำลังการผลิตรวม 87 เมกะวัตต์ ภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง EXIM BANK SMTBT และธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ ประเทศญี่ปุ่น (SMTB) ในการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทางการเงินเป็นการเฉพาะร่วมกันเพื่อใช้กับโครงการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศญี่ปุ่นจนเป็นผลสำเร็จ

EXIM BANK จับมือ ไอซีบีซี สนับสนุน บีซีพีจี พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป. ลาว พร้อมร่วมมือ SMTBT สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด