Fix it Center วช.บรรหาร-แจ่มใส “ซ่อม สร้าง พัฒนา ให้อาชีพประชาชน”

จันทร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๐
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการออกหน่วยให้บริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ซึ่งจัดขึ้นทั่วประเทศ มีนักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ลงพื้นที่เพื่อนำควสมรู้ด้านวิชาชีพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน โดยออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ อุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นปุ๋ย และสอนอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน ซึ่งในครั้งนี้วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส ได้ลงพื้นที่ในชุมชนตำบลรั้วใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการให้บริการ และนอกจากจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินการจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ผู้อำนวยการ ครู บุคลากร นักศึกษา ยังเป็นกลไกสำคัญให้การดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งสำคัญคือนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนอกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์ตรง และยังได้เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชน และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ออกให้บริการ ฟรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่าย โดยให้ความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษา เครืองใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้การเกษตรต่างๆ และยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนอีกด้วย
Fix it Center วช.บรรหาร-แจ่มใส ซ่อม สร้าง พัฒนา ให้อาชีพประชาชน

ด้าน นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์ Fix it Center ของวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ มีภารกิจ 3 ภารกิจ ได้แก่

ซ่อม (Repair) ให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ซ่อมมุ้งลวด เครื่องเสียง ยานพาหนะสร้าง (Bulid) ให้บริการอบรมต่อยอด สร้างอาชีพใหม่ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และมีการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าป้องกันฝุ่นและเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการอบรมการทำซิลค์สกรีน และพัฒนา (Top-up) ทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชน ได้แก่ ที่กดเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ให้กำลังใจทีมงาน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาที่มาให้บริการประชาชน และจัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนายปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลรั้วใหญ่ เป็นประธาน โดยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เปิดให้บริการ 3 ช่วง ดังนี้ ระหว่างวันที่ 18-19, 25-26 กรกฏาคม 2563 และระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด