ภาพข่าว: ครูกัลยานำทัพก้าวสู่ปีที่ 2 ชูแนวทาง ทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน

ศุกร์ ๑๗ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๙
ภาพข่าว: ครูกัลยานำทัพก้าวสู่ปีที่ 2 ชูแนวทาง ทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (กลาง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำทัพ “ครูกัลยา” พร้อมด้วย นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ,ดร.ศุภชัย ศรีหล้า (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายคมสัน โพธิ์คง (ขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ซ้าย) โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวก้าวสู่ปีที่ 2 ชูแนวทาง “ทันสมัย เท่าเทียม ยั่งยืน” สามกลไกหลัก มุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงเน้นที่ตัวผู้เรียน เตรียมพร้อมคนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด