กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พฤหัส ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๙
นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานประธานคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาผ้าไหมของนางทองเลิศ สอนจันทร์ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงสู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นางสุดา ยังให้ผล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางรวีวรรณ อุตรนคร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมลงพื้นที่ ภายใต้โครงการได้มีการพัฒนาผ้าไหมมัดหมี่ในรูปแบบลวดลายใหม่ สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผสานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า
กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยในส่วน collection จังหวัดขอนแก่น ได้ออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ภายใต้แนวคิด “งามสง่าเหลืองดอกคูนบานสะพรั่ง” Beautyful Dokkoon Blossom ผสานการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคพิเศษ การพิมพ์ดิจิตอลลวดลายลงบนผ้าไหม และการผลิตโครงสร้างผ้าทอแบบใหม่ เพื่อให้ผ้าไหมมีมิติ สามารถนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าได้หลากหลายมากกว่ารูปแบบเดิม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่น พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้าพื้นเมืองให้สามารถแข่งขันได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด