Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

พฤหัส ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๙
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในจังหวัดระยองกว่า 60 แห่ง สำหรับฆ่าเชื้อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคมนี้ โดย Dow และ Solvay จะสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน) รวมจำนวนกว่า 25,000 ลิตร ภายใต้กิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด (Seek Together, Strong Together) เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของเด็ก และลดความเสี่ยงของนักเรียนและครูจากการสัมผัสและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา
Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

Dow และ Solvay ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ พร้อมกับคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน และความสำคัญของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ Dow และ Solvay ได้ร่วมกันบริจาคสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีผลกระทบตกค้างในสิ่งแวดล้อม ให้แก่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. โควิด-19 เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดของจังหวัดระยอง รวมปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่สนับสนุนแก่ชุมชนแล้วทั้งสิ้นกว่า 15 ล้านลิตร

เกี่ยวกับ 'ดาว’

ดาว (DOW) เป็นผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และให้ความสำคัญกับความยั่งยืน กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ สารและวัสดุอุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com ติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom หรือ เฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม Dow จับมือ Solvay เดินหน้าต้านโควิด-19 ในสถานศึกษากว่า 60 แห่ง สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด