ภาพข่าว: เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ “ถุงซักผ้าละลายน้ำได้” แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

พุธ ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๗
ภาพข่าว: เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
นายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และ ดร.พงษ์สุดา ผ่องธัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มอบ บรรจุภัณฑ์ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 4,000 ถุง ให้แก่ นายแพทย์จิรพงษ์ ฬียาพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านบริการทางการแพทย์ และผู้บริหารของสถาบันบำราศนราดูร เพื่อให้สถาบันซึ่งยังมีการรักษาคนไข้จากโควิด-19 นำถุงซักผ้าละลายน้ำได้ไปใช้บรรจุเสื้อผ้าใช้แล้วที่อาจมีเชื้อปนเปื้อน และนำไปใส่เครื่องซักผ้าได้ทันที โดยถุงซักผ้าจะละลายน้ำได้เองในระหว่างการซักโดยไม่เหลือสารตกค้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ทำหน้าที่ซักผ้าจะมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคที่ติดอยู่บนเสื้อผ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด